Opravy topení | Servis systémů vytápění Karlovy Vary

Porucha vytápění může v mrazivých dnech způsobit velké problémy obyvatelům vytápěného objektu. Kromě nepohody obyvatel hrozí také vznik majetkových škod v důsledku zmrznutí vody ve vodovodních rozvodech nebo v radiátorech ústředního topení

Servis a údržba vytápění Karlovy Vary - nezapomeňte na prevenci závad topení

Zajistit funkční topení po celou topnou sezónu je základním požadavkem na jakýkoli systém vytápění v Karlových Varech a v Karlovarském kraji. Proto je pro vytápění důležitá jeho pravidelná údržba. Údržba systému vytápění zahrnuje několik úkonů, které závisejí na druhu teplonosného média, na typu topidla, na druhu a stavu otopných těles a dalších komponentů otopného systému.)

 

Instalatéři Karlovy Vary provádějí údržbu systémů vytápění

Provádíme údržbu všech systémů vytápění v Karlových Varech a v Karlovarském kraji a všech komponentů otopných systémů a nabízíme komplexní služby pro zajištění prevence výskytu závad na vytápění :

 • Kontroly komínůrevize komínů Karlovy Vary - kontroly stavu a těsnosti komínových systémů odtahu spalin u všech objektů
 • Čištění komínů Karlovy Vary - pravidelné čištění průduchů kouřovodů od sazí a usazenin, mrtvých ptáků apod
 • Údržba, kontroly a revize topidel - čištění a opravy kotlů, kamen, krbů, solárních systémů, tepelných čerpadel apod.
 • Kontroly a opravy těsnosti trubkových rozvodů a otopných těles, tlakové zkoušky
 • Kontroly funkčnosti a výměny termostatických ventilů za moderní typy
 • Odvzdušnění rozvodů tepla a otopných těles
 • Kontrola stavu expanzních nádob teplovodních systémů
 • Natlakování otopného systému na provozní tlak
 • Kontroly a výměny filtrů ve vzduchotechnice a rozvodech teplovzdušného vytápění
 • Kontroly a vyčištění krbů, kamen, kotlů na tuhá paliva
 • Kontroly a opravy zásobníků a kotlů na kapalná paliva
 • Kontroly a opravy solárních kolektorů
 • Kontroly a údržba systémů tepelných čerpadel
 • Kontroly a údržba elektrických kotlů a elektrických přímotopů 

 

Provádíme opravy a servis systémů vytápění

Instalatéři Karlovy Vary zajišťují servis a opravy komponentů vytápění v Karlových Varech a v Karlovarském kraji .Nabízíme komplexní servisní služby :

 • Servis plynových kotlů Karlovy Vary - opravy a údržba kotlů a ohřívačů vody na zemní plyn
 • Servis kotlů na pevná paliva Karlovy Vary  - opravy a údržba všech topidel na tuhý paliva
 • Servis kotlů na kapalná paliva Karlovy Vary - opravy a údržba systémů vytápění topnými oleji a naftou
 • Servis elektrických topidel Karlovy Vary  - opravy a údržba elektrických kotlů a ohřívačů vody, přímotopů
 • Servis tepelných čerpadel Karlovy Vary - opravy a údržba tepelných čerpadel všech typů
 • Servis solárních kolektorů Karlovy Vary - opravy a údržba všech druhů solárního vytápění
 • Servis teplovodního vytápění Karlovy Vary - opravy a údržba rozvodů tepla a otopných těles teplovodního topení
 • Servis teplovzdušného vytápění Karlovy Vary - opravy a údržba vzduchotechniky, rekuperačních jednotek a klimatizačních jednotek teplovzdušných systémů

Havarijní servis vytápění a topení Karlovy Vary

Havárie vytápění  patří mezi nepříjemné události, kterým je lépe se vyhnout preventivní pravidelnou údržbou a kontrolami stavu otopných systémů. Jestliže již k havárii topení nebo systému vytápění dojde, pak je potřeba řešit situaci rychle, efektivně a s důrazem na minimalizaci škod. Nabízíme službu Havárie vytápění Karlovy Vary  - rychlé opravy akutních závad topení a otopných systémů

Proč servis vytápění a topení Karlovy Vary od nás

Topenáři Karlovy Vary nabízejí komplexní služby v oboru servisu vytápění, otopných systémů a topení v Karlových Varech a v Karlovarském kraji. Zajistíme opravu kapajícího ventilu radiátoru, ale i výjezdový havarijní servis při havárii prasklého potrubí otopného systému či systému vytápění velkého rozsahu. 

Provádíme opravy závad a údržbu systémů vytápění podle představ zákazníka, rychle, levně, ale především kvalitně a se zárukou.

 

kontaktujte tohoto zhotovitele